28 maart 2009

Sprookje

Enkele jaren geleden volgde ik een opleiding met de mooie naam The Art of Spiritual Guidance. Ter afsluiting daarvan kregen we de opdracht ons levensverhaal in de vorm van een sprookje te schrijven. Ik schreef over mijn levenswandel het sprookje Garden of Silence. Daarin staat de volgende passage:

“For many months the man was very sad that the wise man had left his fortune-teller’s place. He decided to take over the job of the wise man. He replaced the old text on the signboard by a new one: ‘Garden of silence’. He sold the complex time machine and used the money to develop a beautiful garden with a lot of trees, flowers and clear pools. Birds and animals loved to shelter in his garden. When people came to his fortune-teller’s place, he invited them to be silent. He himself focused his attention on the connection with his source. By doing so, he reflected back to all the visitors to his garden the fullness and emptiness of their own selves."

Als je het hele sprookje wil lezen, laat het me even weten:
gardenofsilence@xs4all.nl. Ik kan je het mailen of per post naar je sturen.

Wie je werkelijk bent

“Veel dingen in je leven zijn belangrijk, maar er is maar één ding dat echt belangrijk is.

Het maakt wat uit of je slaagt of mislukt voor het oog van de wereld. Het maakt wat uit of je gezond bent of niet, of je wel of niet een opleiding hebt gehad. Het maakt wat uit of je rijk bent of arm – dat maakt zeker wat uit voor je leven. Ja, al die dingen zijn relatief belangrijk; maar ze zijn niet echt belangrijk.


Er is iets dat veel belangrijker is dan deze dingen en dat is het wezen te ontdekken van wat je meer bent dan die kortlevende entiteit, dat kortlevende, gepersonifieerde gevoel iemand te zijn. Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. (...) Stilte kan je hier naar toe brengen."


Eckhart Tolle in De stilte spreekt .

23 maart 2009

Een eerste tuinontwerp

De Garden of Silence is een ontmoetingsplek voor iedereen die zich met de Stilte verbonden voelt. In deze tuin gaan activiteiten plaats vinden die ontstaan vanuit de stilte of naar de stilte verwijzen. Het kunnen heel verschillende activiteiten zijn: een verhaal dat ontstaan is vanuit de stilte, een stiltewandeling, een muziekconcert waarin de verbinding met de bron van ons bestaan hoorbaar is, een meditatietraining, een stiltedag, een conferentie over de stilte, een actie voor meer stilteplekken in de stad en in de natuur, e.d. Maar het kan ook een reële tuin zijn: ik heb een gebouw/kapelletje/tuinhuis/boerderijtje voor ogen met daaromheen een grote, mooie tuin. Daarin organiseer ik allerlei activiteiten voor mensen die stil willen staan bij wie ze werkelijk zijn. Iedereen kan even langskomen en in stilte genieten van de schoonheid van tuin, gebouw en mensen.

Rani Willems (1954)

Eind jaren negentig gaf Rani Willems regelmatig satsangs in Nederland. Rani is een Nederlandse vrouw die al meer dan dertig jaar het pad van de zelfrealisatie bewandelt. Satsangs zijn bijeenkomsten in de traditie van de advaita vedanta. Je kunt er vragen aan de leraar of lerares stellen over waar je mee zit. In hun antwoorden verwijzen zij op hele verschillende manieren steeds naar wie je werkelijk bent. Ik was al bij vele satsangbijeenkomsten geweest, maar durfde er geen vragen te stellen. Totdat ik in 1998 Rani ontmoette. Met ongelooflijk veel geduld en toewijding heeft zij mij op weg geholpen. In 2001 ben ik met haar naar een retreat in India geweest, waar ze ons ook meenaam naar de ashram van Sri Ramana Maharshi. Ik ben haar zeer dankbaar voor wat zij mij gegeven heeft. Zonder haar was deze tuin nooit ontstaan.

21 maart 2009

Sjarl Hackmann (1959-1984)

Bij de voorbereidingen voor de opening van deze Garden of Silence kwam volkomen onverwacht Charles in mijn bewustzijn op bezoek. Charles was een hele lieve vriend van mij. We hebben veel met elkaar opgetrokken en lief en leed gedeeld. De laatste jaren van zijn leven was hij intensief bezig met een transitie naar een vrouwelijke identiteit. Sjarl overleed onverwacht in 1984 aan een onverklaarbare hartstilstand. Toen ik haar laatst regelmatig in mijn bewustzijn tegen kwam, vertelde ze me dat ze me kwam begeleiden bij de Garden of Silence.

Eckhart Tolle (1948)

Een andere inspirator voor deze tuin is Eckhart Tolle. Hoewel ik al enkele jaren zijn Kracht van het NU in mijn boekenkast had staan, werd ik pas echt door hem gegrepen toen ik bij toeval in 2005 een CD van hem kocht: Bringing Stillness into everyday life. Ook voor Eckhart Tolle is de stilte een hele goede wegwijzer naar wie we werkelijk zijn. Als geen ander kan hij dat op eenvoudige en heldere wijze uiteenzetten. Hij legt daarbij de nadruk op het voortdurend bewust zijn van je eigen lichaam: voel op elk moment de levensenergie in je handen, je voeten, in je hele lichaam. Dat bleek voor mij de gouden tip. Sindsdien heb ik vele cd’s van hem beluisterd. In bad liggen en dan luisteren naar een lezing van hem is een favoriete bezigheid voor me geworden. Toen hij in 2007 Nederland bezocht, kon ik aan de lijve ervaren hoe hij zelf vanuit de Stilte de woorden van zijn lezingen laat ontstaan. (www.eckharttolle.com)

Ramana Maharshi (1879 - 1950)

De grote inspirator achter mijn Garden of Silence is Sri Ramana Maharshi. Hij leefde in het Zuid-Indiase Tiruvannamalai, aan de voet van de berg Arunachala, voor veel Hindoes de heilige berg van Shiva. Ramana Maharshi droeg zijn inzichten vooral over door middel van de Stilte. Hij vroeg degenen die hem in zijn ashram opzochten, stil te zijn en hem aan te kijken. In die ontmoeting in Stilte, ervaarde je voor een moment wie je werkelijk bent. Het zaadje was gezaaid. Problemen vielen stil. Daarvoor in de plaats kwam een gevoel van intens geluk en vrede. Tijdens de drie keren dat ik de ashram heb bezocht (in 2001, 2002 en 2008), onderging ik eenzelfde ervaring wanneer ik in de meditatiehal via een levensgrote foto in zijn ogen keek. De laatste keer werd ik door hem sterk geïnspireerd om dit project te starten en daaraan als naam te geven: Garden of Silence. (zie www.sriramanamaharshi.org).

Garden of Silence geopend

Vandaag, 21 maart 2009, is de eerste spade de grond ingegaan. De Garden of Silence is geopend. De tuin kan vele vormen aannemen: bijvoorbeeld een echte tuin of een virtuele tuin. Dit weblog is een virtuele variant van de Garden of Silence. Hij is al direct voor het publiek geopend. Van nu af aan kun je volgen wat er in de tuin zo al gaat groeien en bloeien. Misschien wil je ook zelf wel een nieuwe plant, struik of boom plaatsen door met een verhaal, gedicht, aankondiging of anekdote te reageren. In de leegte van de Stilte kan alles ontstaan.