30 april 2009

Inner Stillness

“You may have already noticed how important stillness is: the external stillness which we could call silence and the inner stillness. What does it mean inner stillness? It means - and this is the secret -: counsciousness, conscious without thoughts. A state of great intelligence. Not that thoughts are not going to operate any more. But that becomes your home, your foundation, what you are rooted in: that dimension of inner silence. That is there in the background; it is the back-ground of everything that happens. And that dimension is already in you, of course.
But most humans are so identified with what happens in the foreground of their existence: sense perceptions, thoughts, experiences, emotions. When only the foreground absorbes your attention continuously, you are lost. Then there is only that dimension in your life. And yet, there is in you a dimension that frees you from total identification with the world, which includes the mind. When you become conscious of that dimension, that is presence. You become consciousness of that dimension as your Self, as the essence of who you are. And that begins simply by acknowledging the dimension of inner stillness.”

Eckhart Tolle
The Art of Presence (audio-cd)

26 april 2009

Stillness & Movement


Stillness is what creates love,
Movement is what creates life.
To be still,
And still moving,
That is everything....

Do Hyan Choe (chinese dichter)

21 april 2009

De grote stilte

De Nederlandse cultuurfilosoof Ton Lemaire schreef in het boeddhistische tijdschrift Vorm & Leegte (zomer 2007): “De plaats waar men zich terugtrekt om stilte te vinden, kan zowel buiten zijn gelegen als binnenshuis. Hij kan zich bevinden in een kloostercel, in een kerk of kapel of in een hoekje van je huis. Maar hij kan ook ergens in de natuur zijn: op een heuvel of berg, in een vallei, in een bos of onder een grote alleenstaande boom. De stilte en schoonheid van de natuur zijn heel geschikt om de ziel en geest in een toestand van innerlijke rust te brengen. Maar zelfs daar, in een ideale omgeving, is het bereiken van de stilte in jezelf nog moeilijk. Het vereist immers het tot zwijgen brengen van het onophoudelijke geroezemoes van onze gedachten en woorden, die als vogels rondfladderen en in ons rondspringen als aapjes op de takken van een boom. Pas wanneer al deze stemmen die de aandacht afleiden en de concentratie verstoren stil worden, kan met geluidloze stem de ware stilte tot ons gaan spreken. Pas dan, in de volheid van de leegte, vernemen wij de verborgen stroom van het leven, de oerbron van het zijn waarvan we zelf deel uit maken. Door zo in te keren tot de stilte in onszelf vinden we de grote stilte terug.”

19 april 2009

Rituals for the Soul (1): meditatie

De Indiase geleerde Krishnamurti (1895 – 1986) heeft veel over meditatie geschreven. Zijn mooiste teksten over mediteren zijn in 2007 bij uitgeverij Ten Have gebundeld. In één zin vatte hij de kern van meditatie als volgt samen: “Meditatie is de stilte haar werk laten doen”.

“Meditatie is gewaarzijn van elke gedachte en elk gevoel, het louter observeren en meegaan met de beweging ervan zonder goed of af te keuren. Uit dit gewaarzijn ontstaat inzicht in de totale beweging van het denken en voelen. Uit dit gewaarzijn wordt stilte geboren. Stilte die het product is van denken, is stagnatie, is dood, maar de stilte die wordt geboren als het denken zijn eigen oorsprong, zijn eigen wezen, heeft begrepen – deze stilte is meditatie.”

Rituelen voor de ziel

In de Garden of Silence is plaats voor allerlei rituelen voor de ziel. Deze kunnen heel verschillend zijn. Gemeenschappelijk is dat zij verwijzen naar de Stilte of vanuit de Stilte ontstaan en ermee verbonden zijn. Meditatie zal een vaste plaats in de tuin krijgen. Meditatie brengt je dichterbij de stilte. De langzame lichaamsbewegingen van het Tibetaanse Kum Nye komen ook dicht in de buurt. Evenals het in stilte eten in de Japanse oryoki-stijl of het in stilte drinken in de Oosterse traditie van een theeceremonie. Stiltewandelingen in de natuur weerspiegelen de stilte in onszelf. Vanuit de Garden of Silence klinken de klanken op van mantra’s, gevleugelde gedichten en inspirerende verhalen. En worden nieuwe rituelen voor de ziel ontdekt.

10 april 2009

Silence


"Pay attention to the silence and immediately there is a stillness inside you. Immediately you are out of mind. Just listening to the silence is enough to take you out of mind. Because with the mind you cannot listen to the silence, that is impossible. Silence is an incredible teacher. Stilness inside you arises the moment you are aware of silence. So use that as your teacher. Silence teaches you that state. You only have to be open to it."

Eckhart Tolle
The Realization of Being (Audio-CD)
Foto: Olivier Föllmi

Purpose of your life

"It all begins with such a simple thing as feeling your hands or feeling your entire body. In a state of non-labelling or non-interpreting. In a state of innocent perception. It all starts there. Of not running away of this moment. In moving deeper and deeper into this moment. And this is the purpose of your life - how could it be otherwise - to move into that state of consciousness. If you are looking for some purpose elsewhere, you will become frustrated. There is something much deeper, far beyond your personal life purpose. That is the transformation of consciousness. That is your purpose: to allow the consciousness fully emerge through this life form. To know yourself as that, is the liberation."

Eckhart Tolle
The Realization of Being (Audio CD)

4 april 2009

Geliefde


When your Soul touches your lips,
you feel the kiss you always wanted.

Rumi (1207 - 1273) - Perzisch dichter

Foto: Detail van 'De Kus' van Jeroen Henneman