30 juli 2010

Look to this day ...

Veel mensen denken dat Eckhart Tolle de bedenker is van het “in het hier en nu” leven. Maar het gedachtengoed in zijn bestseller The Power of Now heeft een lange voorgeschiedenis, vooral in de Aziatische wijsheidsliteratuur. Zo schreef de Indiase dichter en toneelschrijver Kalidasa (zie tekening) onderstaand gedicht. Kalidasa leefde rond de 6-e eeuw en wordt als een van de grootste Sanskriet-dichters beschouwd.

Look to this day!
For it is Life, the very Life of Life.
In its brief course lie all
the verities and realities of your existence:
the bliss of growth;
the glory of action;
the splendor of beauty.
For yesterday is but a dream,
and tomorrow is only a vision.
But today, well lived, makes every yesterday
a dream of happiness,
and every tomorrow a vision of hope.
Look well, therefore, to this day!

15 juli 2010

Self-enquiry

Binnen de Advaita Vedanta is Sri Ramana Maharshi (1879 – 1950) een van de weinigen die het belang van zelfonderzoek benadrukte. Volgens hem is Self-enquiry de meest directe route naar Self-realisation. Ramana omschreef Self-enquiry eens als volgt:

Self-enquiry

As each thought arises, one must be watchful
and ask to whom is this thought occurring.
The answer will be to “me”.
If you enquire ‘Who am I?’ the mind will return
to the source from whence it is issued.
The thought which arose, will also submerge.

10 juli 2010

Who are you?

In 2008 publiceerde de Engelse satsang-leraar Premananda Blue Prints of Awakening. Het is een verslag van 16 interviews met hedendaagse Indiase Advaita leraren. Hij stelde hen allemaal dezelfde vragen, ontleend aan de teachings van Ramana Maharshi. Een van de ge├»nterviewden is Kiran (1941 – 2006). Kiranji (zie foto) studeerde filosofie in Thane en werd in 1967 leerling van Osho. Nadat deze in 1981 naar Amerika vertrok, ging Kiran vooral in de leer bij U.G. Krishnamurti. Sinds 1993 gaf hij zelf satsangs. Premananda begint elk interview met deze vraag: “Sri Ramana Maharshi proposed the fundamental question ‘Who am I?’ Who are you?”

Kiranji antwoordde: “The right answer is silence. There is no answer to this question. The answer that you get to this question most of the time is from the knowledge that you have about yourself. Then you reach that point when this knowledge about yourself ceases and knowing dawns upon you; there is no word which can express who you are. There is just silence. You are that silence. You are that nothingness. There are a lot of labels that you have coined from your language, your profession, your acquaintances, your relations, all the conditioning that you have, but these are not the right answer. Your question is ‘Who am I?’ I would say that the I dissolved and that there is nobody there. There is nobody. There is no I. There is nobody there. That is my answer.”

7 juli 2010

De Stilte draagt de muziek

In 2007 ontving de Belgische musicus Sigiswald Kuijken (1944) een eredoctoraat van de Universiteit van Leuven. Sigiswald is oprichter en dirigent van het barokorkest ‘La Petite Bande’ en van het ‘Kuijken – strijkkwartet’. Beiden behoren tot de wereldtop in de klassieke muziek. Hij heeft grote belangstelling voor spiritualiteit en beoefent zenmeditatie. In zijn dankwoord bij zijn eredoctoraat sprak Kuijken onder andere de volgende woorden:

“De Stilte draagt de muziek – en ook de woorden. Ze is als de Bron waaruit zowel woorden als muziek kunnen vloeien. Zonder haar was alles een dwaas geraas en gedaas. Zij is de kruik waaruit de wijn kan worden gedronken, het vat waarin hij rijpt. In de Stilte hoort men de Tijd, vermoedt men de Oorsprong - tussen de regels begrijpt men een gedicht.

Alleen het woordeloos luisteren naar de Stilte kan het schouwen van de Oergrond, waar we de Bron mogen vermoeden, mogelijk maken en aldus het stamelen doen verstommen … Voorbij de woorden ligt het Wezenlijke. Ons ‘naamgeven’ verstopt precies datgene wat het zo graag wil benoemen. Dit woordeloos luisteren is geen onbereikbare verre fantasie: integendeel, het ligt, zo vaak wij het maar echt willen, binnen handbereik. In een ogenblik van absolute stilte kun je toegang vinden tot die laag diep in ons binnenste waar Kunst verbonden is met de Bron – en waar de mens even zijn Oorsprong kan aanraken.”

6 juli 2010

Self

Een van de bekendste leerlingen van Ramana Maharshi is Papa-ji (1910 -1997; zie foto). Net als Ramana Maharshi omschreef Papa-ji 'wie je werkelijk bent' als het Zelf. Daarover schreef hij eens de volgende tekst :

Self

Self is what you are.
You are That Fathomlessness
in which experience and concepts appear.

Self is the Moment that has no coming or going.
It is the Heart, Atman, Emptiness.
It shines to Itself, by Itself, in Itself.

Self is what gives breath to Life.
You need not search for It, It is here.

You are That through which you would search.
You are what you are looking for!
And That is All it is.

Only Self is.