13 mei 2012

Within the sfere of silence
Een van de bezoekers van dit weblog, Astarea, schrijft mooie gedichten. Met zijn toestemming komt hier een gedicht uit zijn “Bundle of Joy: Songs of Love & Liberation” (2005-2009):


Within the sfere of silence
words of love are born

Within the sfere of silence
No bonds are ever torn

Within the sfere of silence
is where the freedom starts

That flies across the universe
and unifies all parts

Where chains of thoughts and concepts
no longer stop our hearts

-Astarea

8 mei 2012

Woestijn

(In het religieuze gedachtengoed van de Soefi Beweging Nederland speelt stilte een grote rol. Op hun website (www.soefi.nl) las ik dit gedicht van Rumi.)