15 maart 2012

De zee


Als ik heel stil ben
kan ik vanuit mijn bed
de zee horen ruisen.

Maar het is niet genoeg
heel stil te zijn.
Ik moet ook mijn gedachten
van het land terugtrekken.

Het is niet genoeg
de gedachten van het
vasteland terug te trekken.
Ik moet ook het ademen
aan het ritme van de zee aanpassen
omdat ik bij het inademen
minder hoor.

Het is niet genoeg
de adem aan het ritme van de zee aan te passen.
Ik moet ook handen en voeten
hun ongeduld afnemen.

Het is niet genoeg
handen en voeten te kalmeren.
Ik moet ook de beelden over mezelf weggeven.

Het is niet genoeg de beelden weg te geven
ik moet ook het moeten loslaten.

Het is niet genoeg het moeten los te laten
zolang ik het ik niet verlaat.

Het is niet genoeg het ik los te laten.
Ik leer vallen.

Het is niet genoeg te vallen.
Maar terwijl ik val
en mij ontval,
houd ik op
de zee te zoeken,
omdat de zee nu
van de kust naar boven
mijn kamer binnengekomen
en overal om mij heen is.

Als ik heel stil ben.


Dorothee Șlle (1929 Р2003) РDuitse Lutherse Theologe

8 maart 2012

De Weg is niet moeilijk


De Grote Weg is niet moeilijk
voor hen die gewaar zijn zonder voorkeur of afkeer.

Zenmeester Sosan (6-e eeuw)