5 september 2012

Ramana Maharshi en de StilteOp zondag 28 oktober 2012, de landelijke Dag van de Stilte, organiseer ik samen met Daniëlle Kloeth (van Zensitief Haarlem) een huiskamerbijeenkomst rond het thema Ramana Maharshi en de Stilte. Deze huiskamerbijeenkomst begint om 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur) en duurt  tot 16.00 uur. Deze vindt plaats in pakhuis Delfzijl & Dinant, Entrepotdok 21, 1018 AD Amsterdam. Er is plaats voor maximaal 15 personen.  

Ramana Maharshi (1879 – 1950) is een van de grootste leraren in de non-dualistische traditie van de Advaita Vedanta. Ramana Maharshi droeg zijn inzichten vooral over door middel van de Stilte. Hij vroeg degenen die hem in zijn ashram opzochten, stil te zijn en hem aan te kijken. In die ontmoeting in Stilte, ervaarde je voor een moment wie je werkelijk bent. Ramana Maharshi heeft velen geïnspireerd in hun spirituele zoektocht. Onvermoeibaar riep hij zijn bezoekers op om door middel van zelfonderzoek een rechtstreekse ervaring van het Zelf tot stand te brengen. Maar ook na zijn heengaan in 1950, voelen velen zich sterk tot hem aangetrokken en proberen zij het zelfonderzoek in praktijk te brengen.

In het eerste deel van deze huiskamerbijeenkomst houd ik een lezing onder de titel Ode aan de Stilte. In het tweede deel neemt Daniëlle Kloeth je mee naar enkele kenmerkende teksten van Ramana Maharshi. In het programma is tevens ruimte voor enkele korte stiltemeditaties en het geven van reacties. 

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die al enigszins vertrouwd zijn met het gedachtegoed van Ramana Maharshi en zijn methode van Zelfonderzoek. De toegang is gratis. In verband met het beperkte aantal plaatsen, is het noodzakelijk om je van te voren op te geven. Dat kan bij Daniëlle Kloeth (023 5423285 of e-mail: danikloeth@chello.nl) of bij mij (020 4205734 of e-mail: gardenofsilence@xs4all.nl).

15 augustus 2012

Calm
“God takes the form of a Guru and appears to the devotee, teaches him the Truth and, moreover, purifies his mind by association. The devotee's mind gains strength and is then able to turn inward. By meditation it is further purified and it remains still without the least ripple. That calm expanse is the Self.” 
Ramana Maharshi (1879 – 1950) 

13 mei 2012

Within the sfere of silence
Een van de bezoekers van dit weblog, Astarea, schrijft mooie gedichten. Met zijn toestemming komt hier een gedicht uit zijn “Bundle of Joy: Songs of Love & Liberation” (2005-2009):


Within the sfere of silence
words of love are born

Within the sfere of silence
No bonds are ever torn

Within the sfere of silence
is where the freedom starts

That flies across the universe
and unifies all parts

Where chains of thoughts and concepts
no longer stop our hearts

-Astarea

8 mei 2012

Woestijn

(In het religieuze gedachtengoed van de Soefi Beweging Nederland speelt stilte een grote rol. Op hun website (www.soefi.nl) las ik dit gedicht van Rumi.) 

19 april 2012

Sustaining your natural faceEen van de hedendaagse Dzogchen leraren, Lama Chökyi Nyima Rinpoche, schreef een mooi boek: Present Fresh Awakefulness. A meditation manual of nonconceptual wisdom. Daarin staat deze passage:

Disturbing emotions come because of thinking.
Thoughts produce emotions,
thoughts create karma.
Therefore, don’t follow past thought,
don’t invite future thought.
In the present moment, do not correct,
do not modify,
do not accept or reject.
Don’t try to rearrange your present wakefullness.
Instead, leave it as it naturally is
without any attempt to alter it in any way.
That’s is called sustaining your natural face.
The moment you let be in uncontrived naturalness,
the essence of your mind is empty
and at the same time congizant.
Cognizing while being empty,
this is the natural state.

3 april 2012

The Natural State itselfDe hindoeïstische Advaita Vedanta is een directe weg naar wie je werkelijk bent. Maar ook in het (tibetaans) boeddhisme bestaat zo’n directe weg: Dzogchen.  Bij Dzogchen gaat het om het directe woordeloze inzicht in wie je werkelijk bent. Dzogchen, or 'The Great Perfection', wordt binnen het Tibetaans Boeddhisme beschouwd als de meest directe weg naar spirituele bewustwording. Dzogchen legt het accent op de ontwikkeling van het individuele bewustzijn en op zelfkennis. Een van de hedendaagse Dzogchen leraren is Lama Chökyi Nyima Rinpoche. Hij schreef een mooi boek: Present Fresh Awakefulness. Daarin staat dit mooie gedicht:

Allow your mind to be in the natural state,
the unity of being empty and cognizant.
Not fixating on anything,
not forming any conceptual attitude,
you arrive at the innate nature.


At that moment, no negative or positive attitude is present,
at that moment, there is no creation of either good karma or bad karma,
there is nothing to be accepted or rejected.
This is the natural state itself.


For a short while
there is total freedom from samsara,
total freedom from karma and disturbing emotions.


Even though it is so short,
how utterly amazing!
For a brief moment we have awakened
from the sleep of delusion.

15 maart 2012

De zee


Als ik heel stil ben
kan ik vanuit mijn bed
de zee horen ruisen.

Maar het is niet genoeg
heel stil te zijn.
Ik moet ook mijn gedachten
van het land terugtrekken.

Het is niet genoeg
de gedachten van het
vasteland terug te trekken.
Ik moet ook het ademen
aan het ritme van de zee aanpassen
omdat ik bij het inademen
minder hoor.

Het is niet genoeg
de adem aan het ritme van de zee aan te passen.
Ik moet ook handen en voeten
hun ongeduld afnemen.

Het is niet genoeg
handen en voeten te kalmeren.
Ik moet ook de beelden over mezelf weggeven.

Het is niet genoeg de beelden weg te geven
ik moet ook het moeten loslaten.

Het is niet genoeg het moeten los te laten
zolang ik het ik niet verlaat.

Het is niet genoeg het ik los te laten.
Ik leer vallen.

Het is niet genoeg te vallen.
Maar terwijl ik val
en mij ontval,
houd ik op
de zee te zoeken,
omdat de zee nu
van de kust naar boven
mijn kamer binnengekomen
en overal om mij heen is.

Als ik heel stil ben.


Dorothee Sölle (1929 – 2003) – Duitse Lutherse Theologe

8 maart 2012

De Weg is niet moeilijk


De Grote Weg is niet moeilijk
voor hen die gewaar zijn zonder voorkeur of afkeer.

Zenmeester Sosan (6-e eeuw)

16 januari 2012

De weg van Stilte

Onder deze titel schreef de Indiase leraar Anthony de Mello (1931 – 1986) een mooi boek over Oosterse en Westerse spiritualiteit. In het openingshoofdstuk schrijft hij het volgende verhaaltje:

“Er was eens ….. een koning uit het Oosten die naar zijn spirituele leraar ging met de volgende vraag. ‘Ik ben een erg drukbezet man’, zei hij tegen hem. ‘Kunt u mij vertellen hoe ik de eenheid met God kan bereiken? In één zin graag.’
En de meester zei: ‘Ik zal je antwoorden met één woord!’
‘Wat is dat woord dan?’ vroeg de koning.
‘Stilte’, zei de meester.
‘En hoe kan ik de stilte vinden?’ vroeg de koning weer.
‘Door meditatie’, zei de meester.
In het Oosten betekent meditatie: stoppen met denken, voorbij alle gedachten zijn.
‘En wat is meditatie?’ vroeg de koning toen.
‘Stilte’, antwoordde de meester weer.
‘Hoe kom ik dan bij die stilte?’
‘Door meditatie’.
‘En wat is meditatie?’
‘Stilte’.