7 oktober 2013

In stilte

Het herfstnummer van het advaita-vedanta tijdschrift Inzicht is geheel gewijd aan Ramana Maharshi. De redactie vroeg aan lezers een korte bijdrage te schrijven voor dit themanummer. Ik heb een tekstje ingeleverd die in het themanummer is gepubliceerd. Hier komt het:

"Nieuwsgierig liep ik door de poort van de Ramana Maharshi ashram in het Zuid-Indiase Tiruvannamalai. Het zachte geluid van vedische gezangen kwam me tegemoet. In een grote meditatiehal vond een traditionele avondpuja plaats rondom de tombe van Ramana. Ik zocht een plekje tegen de muur aan de mannenkant. Op de muur tegenover mij hing levensgroot de meest beroemde foto van Ramana. Hij keek mij recht aan. Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. De daarop volgende dagen was ik niet meer uit de meditatiehal weg te slaan en keek ik urenlang naar hem. Steeds dieper zonk ik weg in zijn ogen en in mijzelf. Ik kwam terecht bij een onvermoede stille plek in mijzelf. Zelden voelde ik mij zo rustig. Aan mijn vrienden schreef ik: mijn zoektocht is voorbij.

Ramana Maharshi droeg zijn inzichten vooral over door middel van de stilte. Ramana zei daar zelf over: “Stilte is de meest krachtige leer die een leraar aan een leerling kan overbrengen. Er zijn geen woorden die de belangrijke dingen, de diepste waarheden, kunnen weergeven”. Hij vroeg de mensen die hem in zijn ashram opzochten, stil te zijn en hem aan te kijken. In die ontmoeting in stilte, ervaarde je voor een moment wie je werkelijk bent. Het zaadje was gezaaid. Problemen vielen stil. Daarvoor in de plaats kwam een gevoel van intens geluk en vrede. 

Hoewel Ramana Maharshi zijn inzichten graag verwoordde tegenover iedereen die daar om vroeg, wees hij er dikwijls op dat zijn ‘stille leer’ directer en krachtiger was. Het gaat om de directe beleving van wie je werkelijk bent. Geen omwegen, maar recht op het doel af door middel van zelfonderzoek! Die directe beleving kan niet in woorden worden gevat. De taal van wie je werkelijk bent, is de stilte. Vanuit de stilte
ontstaan als vanzelf de woorden die er toe doen. Ook al is Ramana al jaren geleden overleden, soms is hij nog steeds heel dichtbij. Wanneer ik in de ogen kijk van de foto van Ramana die in mijn woonkamer staat, voel ik me direct met hem verbonden en ‘weet’ ik weer - zij het voor even - waar het om gaat".  

4 oktober 2013

Zangmeditatie


Op vrijdagavond 27 september vond in het Amsterdamse Maitreya Instituut de eerste zangmeditatie plaats. Tot mijn verrassing kwamen er 13 mensen zingen. We hebben anderhalf uur stemoefeningen gedaan en mantra’s gezongen. Het was een geslaagde vuurdoop van dit nieuwe initiatief.
De komende 9 vrijdagavonden (t/m 29 november) is er weer een zangmeditatie. Elke avond vormt een afgerond geheel. Je bent van harte welkom! Deel dit berichtje met degenen die zangmeditatie leuk zouden kunnen vinden. Meer info op: http://www.maitreya.nl/amsterdam-meditaties.htm