31 oktober 2009

The Self


"What exists in truth is the Self alone.
The Self is that where there is absolutely no "I" thought.
That is called Silence.”

Ramana Maharshi (1879 – 1950)

29 oktober 2009

Muziek en Stilte

De afgelopen weken kwamen er twee mooie bijdragen binnen van bezoekers van dit weblog. Ze staan bij het eerste bericht van 21 maart 2009 aan het begin van dit weblog. Ze gaan allebei over muziek en stilte.

De eerste bijdrage geeft de gedachten weer van componist Ali Authman over zijn strijkkwartet uit 2009 Galènè ('windstilte' of 'gladde zee'). Zij zijn ontleend aan de brochure van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag 2009:
'Er verhief zich daar geen enkele golf, geen grote en geen kleine, rondom was een blanke, spiegelgladde zee.' (Homerus - Odyssee). Stilte... er is windstilte op zee, een spiegelgladde zee. Is dat niet een muziekstuk op zichzelf? Het ruikt naar diepte, vertelt over vreugde en lijden van de mens. Elke druppel regen is als een melodie die alle wezens van binnen raakt, een deel van onze muzikale kosmos.
Ik probeer in mijn muziek de stilte te benaderen die in elk mens is, de stilte die we in elke waterdruppel horen en waarnemen. Maar door alles wat we de natuur hebben aangedaan, kunnen we deze kosmische muziek in de natuur en in onszelf vaak niet meer horen.
Wij mensen verlangen veel en stellen teveel eisen aan de natuur om ons heen; hierdoor vergeten we soms onze menselijke natuur en zijn we hebberige wezens geworden. Het is echter nooit te laat om terug te keren naar jezelf en even naar de stilte van je innerlijke stem te luisteren.
Laat je met klanken op een oneindige zee meedrijven en word één met de klanken en het water. We zijn water, we verdampen, komen terug als regen en bevriezen vervolgens op de polen. Maar altijd blijven we deel van de stille, gladde zee...
Kabir zegt: 'Ik lach wanneer ik hoor dat de vis in het water dorstig is.'

De tweede bijdrage bevat een uitspraak van Youri Egorov (1954 – 1988). Deze is ontleend aan het recente boek van Jan Brokken In het huis van de dichter, waarin deze zijn vriendschap met de russisch-nederlandse pianist beschrijft. De uitspraak luidt:
'Op muziek volgt de stilte, niet? Het stuk is uit, de stilte geeft dan een extra accent aan de zojuist gehoorde muziek. Eigenlijk zou het dan stil moeten blijven. Geen applaus. Geen complimenten. Stilte hoort bij muziek.'

2 oktober 2009

The valley


If the mind is not overlaid with wind and waves,
you will always be living
among blue mountains and green trees.

Hung Tzu-ch’eng – Tao meester (1572 – 1620)

Met pensioen .....

Sinds 1 oktober 2009 ben ik met pensioen. Afgelopen dinsdag heb ik afscheid genomen van mijn werk op het terrein van de collectieve pensioenen. Ik werkte bij Blue Sky Group, de uitvoeringsorganisatie van o.a. de KLM pensioenfondsen. Er was koffie met gebak bij het afscheid van de collega’s met wie ik heb samengewerkt: hartelijke woorden, heel veel kado’s en heel veel “het ga je goed!”. In de avond een heerlijk etentje in een Indiaas restaurant met de collega’s die mij het meest nabij staan. Van nu af aan heb ik alle tijd om me aan de Garden of Silence te wijden. Ik ben benieuwd waar het leven me in deze nieuwe fase heen brengt.