27 januari 2010

Stilte


“Stilte is de golflengte waarop de ziel tot ons spreekt.”

Sting (1951) – Amerikaans popmusicus

18 januari 2010

Je eigen lied

Op de openingspagina van de website van de Haagse zangcoach Marius Engelbrecht (www.mariusengelbrecht.nl) staat een mooi verhaal over de Mbuti-pygmeeën:

“Bij de Mbuti-pygmeeën bestaat een traditie dat een vrouw, wanneer ze zwanger is, zich terugtrekt met andere vrouwen om samen te bidden, te mediteren en te luisteren, net zolang tot ze het lied van het kind horen. Ze gaan er van uit dat elke ziel zijn eigen unieke kwaliteit heeft en zijn eigen unieke resonantie. Als de vrouwen zich afstemmen op het lied van het kind, zingen ze het hardop. Terug in het dorp leren ze het eerst aan de vader en dan aan de anderen. Als het kind geboren is, komen de dorpelingen bijeen en zingen het voor het kind. Het blijft het lied dat voor hem gezongen wordt om hem te helpen en te steunen, als kind, maar ook verder in zijn leven. Bij ingrijpende gebeurtenissen, bij de puberteitsrite en als hij gaat trouwen, zingen de dorpelingen weer zijn lied. Uiteindelijk, als hij sterft, komen familie en vrienden bijeen en zingen ten afscheid zijn lied.”

10 januari 2010

I am

De Indiase Advaita Vedanta leraar Nisargadatta Maharaj (1897-1981) beschreef een keer zijn pad tot inzicht op de volgende manier:

When I met my Guru, he told me: "You are not what you take yourself to be. Find out who you are. Watch the sense 'I am', find your real Self." My teacher told me to hold on to the sense 'I am' tenaciously and to give attention to nothing else. I just obeyed. I did not follow any particular course of breathing, or meditation, or study of scriptures. Whatever happened, I turned away my attention from it and remained with the sense 'I am'. I did my best to follow his advice and in a comparatively short time I realized within myself the truth of his teaching. In the stillness of the mind I saw myself as I am - unbound.

I simply followed my teacher's instruction which was to focus the mind on pure being 'I am', and stay in it. I used to sit for hours together, with nothing but the 'I am' in my mind and soon peace and joy and a deep all-embracing love became my normal state. In it all disappeared - myself, my Guru, the life I lived, the world around me. Only peace remained and unfathomable silence.

6 januari 2010

So Ham


Één van de bekendste en eenvoudigste Indiase mantra’s is: So Ham. Hij wordt in stilte “gezongen”. De twee klanken worden in stilte herhaald, zonder ze hardop te zingen. Deze mantra wordt ook wel de natuurlijke mantra genoemd omdat hij is gebaseerd op het geluid van onze ademhaling. Sooooo …. is het geluid van onze inademing. Hammmm… is het geluid van onze uitademing. Deze mantra is, ook als we hem niet in stilte zingen, altijd bij ons. Telkens als we ademhalen, klinkt deze mantra al op natuurlijke wijze. De mantra herhaalt zich bij elke ademtocht.

So Ham heeft ook een diepere betekenis. So Ham geeft het universele antwoord op de vraag wie je werkelijk bent. Deze vraag luidt in het Sanskriet: Ko Ham? Het antwoord is: So Ham. De vertaling van So Ham is: I am That. Als je de mantra achter elkaar van binnen zingt, zing je: I am that I am that I am that I am. De I am kwaliteit van het leven. Deze mantra verbindt ons met wie we werkelijk zijn, elke keer opnieuw. Daar hoeven we geen moeite voor te doen. De ademhaling gaat vanzelf…. Het speelt zich af in een vol-ledige stilte. Hoe leger de kwaliteit van deze stilte, hoe voller de activiteiten die vanuit deze stilte ontstaan.


1 januari 2010

Nieuwjaarswens 2010

In de Oosterse wijsheidsliteratuur kom je verschillende antwoorden tegen op de kernvraag wie je werkelijk bent. Het antwoord kan bijvoorbeeld zijn: stilte, energie, ruimte, innerlijke vrede, de bron, bewustzijn, leegte, licht, the Divine, liefde, het Zelf, Tao, I Am, infinity, Stillness. Je kunt het bijvoorbeeld ervaren in (momenten van) samadhi, khenso, satori, nirvana, mystical union, non dual meditation, the silent mind. Geen van de antwoorden is goed of fout. De Indiase advaita vedanta leraar Nisargadatta (1897-1981) gaf het meest omvattende antwoord: I am That. Waarbij That al datgene kan bevatten wat hiervoor is genoemd.

Moge in het nieuwe jaar het besef van wie je werkelijk bent, dieper tot je doordringen!