1 januari 2010

Nieuwjaarswens 2010

In de Oosterse wijsheidsliteratuur kom je verschillende antwoorden tegen op de kernvraag wie je werkelijk bent. Het antwoord kan bijvoorbeeld zijn: stilte, energie, ruimte, innerlijke vrede, de bron, bewustzijn, leegte, licht, the Divine, liefde, het Zelf, Tao, I Am, infinity, Stillness. Je kunt het bijvoorbeeld ervaren in (momenten van) samadhi, khenso, satori, nirvana, mystical union, non dual meditation, the silent mind. Geen van de antwoorden is goed of fout. De Indiase advaita vedanta leraar Nisargadatta (1897-1981) gaf het meest omvattende antwoord: I am That. Waarbij That al datgene kan bevatten wat hiervoor is genoemd.

Moge in het nieuwe jaar het besef van wie je werkelijk bent, dieper tot je doordringen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten