16 augustus 2009

Klankmeditatie

Onlangs schreef Klaas-Jan van Velzen het boek Klankmeditatie. Je eigen stem als ingang naar verstilling. Volgens hem maakt "je eigen klank het meest eigene in je wakker. Als je luistert naar de klank van je stem en de vibratie ervan in je lichaam ervaart, dan ben je als vanzelf geconcentreerd en wordt je adem rustiger. Steeds als de klank wegebt, kom je op natuurlijke wijze even in de stille ruimte van alleen maar Zijn. De neiging van het denken om deze ervaring te verstoren, kun je met iedere uitademing weer laten oplossen in een klank. Na enige tijd wordt het innerlijk contact sterker dan het denken en wordt het moeiteloos stil. In de stilte na het ervaren van je eigen klank, openbaart zich je diepste essentie." In Klankmeditatie worden methodieken uit de Nada Yoga (de yoga van de klank) aangereikt. De bekende Kirtan-zanger Krishna Das ziet het zo: "Chanting is a way of getting in touch with yourself. It's an opening of the heart and a letting go of the mind and thoughts. It deepens the channel of grace and it's a way of being present in the moment".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten