29 december 2014

Happy New Year

In de Oosterse wijsheidsliteratuur kom je verschillende antwoorden tegen op de kernvraag wie je werkelijk bent. Het antwoord kan bijvoorbeeld zijn: stilte, energie, ruimte, innerlijke vrede, de bron, bewustzijn, leegte, licht, the Divine, liefde, het Zelf, Tao, I Am, infinity, Stillness. Je kunt het bijvoorbeeld ervaren in (momenten van) samadhi, khenso, satori, nirvana, mystical union, non dual meditation, the silent mind. Geen van de antwoorden is goed of fout. Nisargadatta gaf het meest omvattende antwoord: I am That. Waarbij That al datgene bevat wat hiervoor is genoemd. Moge in het nieuwe jaar het besef van wie we werkelijk zijn, dieper tot ons doordringen! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten