4 oktober 2011

Een nieuw initiatief: de Ramana Satsanga

Ramana Maharshi (1879 – 1950) is een van de grootste leraren in de non-dualistische traditie van de Advaita Vedanta. Hij leefde in het Zuid-Indiase Tiruvannamalai, aan de voet van de berg Arunachala, voor veel Hindoes de heilige berg van Shiva. Ramana Maharshi droeg zijn inzichten vooral over door middel van de Stilte. Hij vroeg degenen die hem in zijn ashram opzochten, stil te zijn en hem aan te kijken. In die ontmoeting in Stilte, ervaarde je voor een moment wie je werkelijk bent. Problemen en woorden vielen stil. Daarvoor in de plaats kwam een gevoel van intens geluk en vrede.

Ramana Maharshi heeft velen geïnspireerd in hun spirituele zoektocht. Onvermoeibaar riep hij zijn bezoekers op om door middel van zelfonderzoek een rechtstreekse ervaring van het Zelf tot stand te brengen. Maar ook na zijn heengaan in 1950, voelden velen zich sterk tot hem aangetrokken en probeerden zij het zelfonderzoek in praktijk te brengen. Het gaat om de voortdurende verbinding met het Zelf, met het Zijn. In het Sanskriet heet dat Satsanga. Satsanga is de combinatie van twee woorden: sat betekent onder andere ‘zijn’ en sanga betekent ‘gezelschap’ of ‘verbinding’.

Het centrum van de activiteiten rond Ramana Maharshi is nog steeds zijn ashram in Tiruvannamalai. Maar wereldwijd zijn er inmiddels ongeveer veertig groepen en centra die zijn gedachtegoed levendig houden, de meesten in de Verenigde Staten en India. In Amsterdam komt er nu ook zo’n groep: de Ramana Satsanga. Het is een gezamenlijk initiatief van boekhandel Au Bout de Monde en de Garden of Silence. Vier keer per jaar zal er in Au Bout de Monde aan het Singel 313 in Amsterdam een bijeenkomst worden georganiseerd voor degenen die zich met Ramana Maharshi verbonden voelen. De eerste bijeenkomst is op vrijdagavond 30 december 2011 (de geboortedag van Ramana). De volgende bijeenkomsten zijn op 14 april 2012 (de dag van zijn lichamelijke heengaan), 17 juli 2012 (de dag waarop hij zijn belangrijkste spirituele ervaring had) en 1 september 2012 (de dag waarop hij in Tiruvannamalai aankwam, waar hij zijn verdere leven zou blijven).

De bijeenkomst heeft het karakter van een viering. Centraal staan het leven en de inzichten van Ramana Maharshi. Wij vieren de wijsheid die hij ons gegeven heeft en nog steeds geeft. Daarnaast biedt de bijeenkomst de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Onderdelen van deze informele bijeenkomst zijn bijvoorbeeld: een korte stiltemeditatie, het bekijken van een dvd over Ramana, een lezing over een boek van Ramana, een persoonlijk verhaal over Ramana, het zingen van bajans en mantra’s, kortom: het delen met elkaar van de fascinatie voor Ramana. De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en wordt afgesloten met een drankje en een hapje.

Voor meer informatie over deze nieuwe Ramana Satsanga kun je contact op nemen met Au Bout du Monde (tel. 020 6251397, e-mail: info@auboutdumonde.nl ) of de Garden of Silence (Lex van Vorselen, tel. 020 4205734, e-mail: gardenofsilence@xs4all.nl). Er is plaats voor ongeveer 30 personen. De toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Wel graag van te voren opgeven bij Au Bout du Monde. De eerste bijeenkomst is op vrijdagavond 30 december 2011, van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten